TERMENI SI CONDITII

Important: Citiţi cu atenţie

 

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

 

(1) Folosirea sitului www.mestere.ro constand in: vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. LUPPERTOM S.R.L. prin intermediul site-ului mestere.ro, implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.

(2) S.C. LUPPERTOM S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, cu conditia notificarii utilizatorilor care sunt inregistrati cu un cont valid pe site-ul www.mestere.ro.

(3) Notificarea anterior mentionata va consta intr-un mesaj, tip circulara, pe care Utilizatorii il vor primi in casuta de mesaje de pe site si/sau pe adresa de contact furnizata in formularul de inregistrare de catre Utilizator, prin care vor fi instiintati cu privire la modificarile aduse prezentei conventii.

(4) In ceea ce-i priveste pe Utilizatorii care doar viziteaza sau acceseaza pagina www.mestere.ro si care nu se inregistreaza, modificarile sau actualizarile aduse Termenilor si Conditiilor vor produce efecte juridice de drept, fara a fi necesara parcurgerea vreunei proceduri prealabile.

 

2. Scopul urmarit

 

(1) Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare ale acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. LUPPERTOM S.R.L. prin intermediul site-ului www.mestere.ro, persoanelor fizice si/sau juridice.

(2) S.C. LUPPERTOM SRL desfasoara prin intermediul site-ului www.mestere.ro activitati de intermediere in domeniul constructiilor. Prezentul site intermediaza si faciliteaza legatura dintre cererea si oferta existenta pe piata constructiilor din Romania, fara a interveni in raporturile juridice ulterior incheiate intre Utilizatori.

(3) Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Site-ul www.mestere.ro, in afara Proiectelor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.

(4) Intregul continut al paginii www.mestere.ro incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, concepte, idei, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea exclusiva a S.C. LUPPERTOM S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.

(5) Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

 

 

 

3. Definirea Termenilor:

 

(1) Termenii folositi in prezenta conventie vor avea urmatorul inteles:

Site-ul www.mestere.ro - orice sectiune sau subpagina a acestui site, inclusiv, dar fara a se limita, imagini, interfata grafica, concepte, idei, materiale, precum si orice alte date sau informatii publicate pe site;

Furnizor - societatea comerciala S.C. LUPPERTOM S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in BUCURESTI, Strada Cozla, Nr. 8B, Ap 33, Sector 44, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr ............., CUI ..............., capital social subscris: 200 lei, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. ..........., telefon: ............., fax: ............., e-mail: ...............;

Utilizator - orice persoana fizica si/sau juridica, persoana fizica autorizata, asociatie, cu capacitate de exercitiu, in conditiile impuse de legislatia romana in vigoare, ce acceseaza Site-ul www.mestere.ro, in vederea obtinerii dedate, informatii, beneficii, in legatura cu serviciile furnizate prin intermediul Site-ului www.mestere.rode catre S.C. LUPPERTOM SRL. Utilizatorii site-ului www.mestere.ro pot fi de doua feluri si vor fi denumiti in continuare “Clienti” si “Mesteri”;

Client - orice persoana fizica si/sau juridica, persoana fizica autorizata, asociatie, cu capacitate de exercitiu, care detine un continregistrat si validat pe site-ul www.mestere.ro si care este in cautarea unui antreprenor si/sau subantreprenor in vederea realizarii, de catre acestia din urma, a uneia sau mai multor proiecte in domeniul constructiilor;

Mester - orice antreprenor si/sau subantreprenor persoana fizica si/sau juridica, persoana fizica autorizata care detine un cont inregistrat si validat pe site-ul www.mestere.rosi care are pregatirea, instruirea, aptitudinea, certificarile si atestarile necesare realizarii cu succes a proiectelor propuse de catre Clienti;

Contul - reprezinta dovada deplina a faptului ca Utilizatorul a fost inregistrat valid pe site-ul www.mestere.rosi constituie principala modalitate prin care Utilizatorii au acces la serviciile furnizate de SC LUPPERTOM SRL prin intermediul site-ul mestere.ro. Accesul la cont se face prin introducerea corecta a datelor solicitate la momentul inregistrarii, respectiv adresa de e-mail si parola. In cazul in care se uita parola aceasta poate fi recuperata accesand butonul "Am uitat parola".Dupaapasareaacetuibuton, Utilizatorul va trebuisaintroducaadresa de e-mail cucare este inregistrat, urmandsaprimeasca un e-mail cunoua parola setataautomat si pe care o va putea schimba ulterior, dupaautentificarea in cont. In functie de optiunea Utilizatorilor, conturile pot fi: Standard sau Premium;

 

Cont Client Standard - poate fi creat gratuit de catre Utilizatori, oferindu-le acestora urmatoarele facilitati:

 • Crearea de proiecte, care ulterior vor fi alocate unui Mester, dupa parcurgerea cu succes a unei Licitatii;

 • Cautarea in baza de date a Mesterilor;

 • Posibilitatea de cumparare de credite (cost aditional prevazut in Anexa 1 a prezentului acord) pentru vizualizarea directa si cu prioritate a datelor de contact ale Mesterilor inregistrati pe site.

 • Posibilitatea de a participa activ la conversatii/interactiuni cu Mesterii participanti la proiecte propuse (se subintelege ca sunt ale clientului, detinator al contului);

 • Posibilitatea de a priminotificariprinintermediulmesagerieielectronice interne si/sau externe (e-mail) si/saualtemodalitatiagreate intre parti (newsletter, SMS, MMS, etc)

 • Adaugare/modificare/stergere date cucaracterpersonalpecontulpropriu;

 

Cont Mester Standard - poate fi creat gratuit de catre Utilizatori, oferindu-le acestora urmatoarele facilitati:

 • Cautarea de proiecte;

 • Vizualizarea proiectelor existente pe site;

 • Posibilitatea de a transforma Contul Standard intr-un cont Premium prinachizitiaunuiabonament lunar;

 • Posibilitatea de a priminotificariprinintermediulmesagerieielectronice interne si/sau externe (email) si sau alte modalitati agreate intre parti (newsletter, SMS, MMS, etc);

 • Adaugare/modificare/stergere date cucaracterpersonalpecontulpropriu;

 

Cont Mester Premium - poate fi creat de Mester doar dupa achizitionarea de catre acesta a unui abonament lunar in cuantumul stabilit conform ofertei din Anexa 1 si ofera urmatoarele facilitati:

 • Cautarea de proiecte;

 • Vizualizarea proiectelor publicate pe site;

 • Participarea la licitatiile active pe site in vederea adjudecarii unui anumit Proiect propus;

 • Posibilitatea de a comenta si a interactiona pe pagina dedicata unor proiecte propuse de Clienti ;

 • Posibilitatea de a primi notificari prin intermediul mesageriei electronice interne si/sau externe (e-mail) si/sau alte modalitati agreate intre parti (newsletter, SMS, MMS, etc)

 • Adaugare/modificare/stergere date cu caracter personal pe contul propriu; 

 

Activarea contului Mester Premium se va face imediat dupa confirmarea platii efectuate de catre Mester in contul Furnizorului si ulterior semnarii intre Furnizor si Mester a unui acord separat de furnizare servicii.Efectuarea unor plati, chiar si partiale, pentru furnizarea serviciilor specifice contului Premium echivaleaza cu acceptarea si insusirea clauzelor prevazute de contractul prestari servicii anterior mentionat, incheiat de parti in una din modalitatile prevazute de prezentul acord precum si de Codul Civil roman.

Acordul separat constand intr-un contract de prestari servicii va fi acceptat si semnat de catre parti prin oricare din mijloacele prevazute de legislatia romana in vigoare, precum: e-mail, fax, trimitere prin posta cu confirmare de primire, etc.

In situatia in care Mesterul refuza semnarea acordului anterior mentionat, precum si plata abonamentului lunar convenit de parti, acestuia nu i se va mai activa contul Mester Premium, ori in situatia in care acesta a fost deja activat, se va proceda la dezactivarea acestuia.

Contractul de prestari servicii anterior mentionat poate fi pus la dispozitia Utilizatorilor doar la solicitarea expresa a acestora.

 

Proiect - propunerea lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. LUPPERTOM S.R.L. peSite-ulwww.mestere.roin vederea organizarii unei licitatii, avand drept scop desemnarea unui antreprenor pentru realizarea sa. Proiectele privesc activitati desfasurate in domeniul constructiilor, pe teritoriul Romaniei si va contine informatii privitoare la:

 • Categoria/Tipul constructiei;

 • Judetul/Localitatea;

 • Data de incepere a proiectului;

 • Bugetul alocat;

 • Perioada de timp cat va fi activ Proiectul;

 • Suprafata vizata;

 • Tipul de munca: doar manopera sau manopera si materiale;

 • O descriere a lucrarii;

 • Galerie foto.

Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului datelor/informatiilor/comentariilor/proiectelor etc, publicate de catre Utilizatori pe Site-ul www.mestere.ro;

Licitatie - reprezinta modalitatea principala de acordare a unui Proiect creat si propus de un Client catre un Mester.

Licitatia se va incheia, fie in momentul in care Clientulalege o oferta dintre cele trimise de Mesteri autorizati sa participe la Licitatie, fie dupa expirarea perioadeipentrucare Clientul a optat ca Licitatia sa fie deschisa.

In situatia in care, nici dupa expirarea perioadei respective, Clientulnua optat pentru una din ofertele trimise de Mesteri, Clientul va primi o notificare din partea unui Operator al www.mestere.ro, cu mentiunea de a verifica stadiul in care se afla Licitatie respetiva.

Clientul are obligatia ca intr-un termen de 3 zile, calculat de la data de la care acesta a primit notificarea din partea Operatorului, sa verifice stadiul Licitatiei.In situatia in care aceasta nu opteaza pentru o oferta sau nu raspunde Operatorului, respectiva Licitatie va fi inchisa si stearsa de catre Operator.

In cazul in careClientulselecteazao oferta dar Mesterul nu poate fi contactat, Clientul va trebuisaanunteacest lucru dandu-i-seoptiunea, fie de a selecta urmatoarea oferta fie de a redeschide proiectul.

Furnizorul nu va putea atribui in mod automat vreunui Mester anume, Proiectul respectiv. Furnizorul nu va interveni in procedura de acordare a Proiectelor prin Licitatii, cu exceptia situatiilor cand se constata ca sunt incalcate dispozitiile prezentului acord.

Rating - reprezinta media aritmetica a calificativelor obtinute de Utilizatori ca efect al prestarii serviciilor catre alti Utilizatori. Acesta este rezultatul direct al feedback-urilor pe care Utilizatorii sunt indreptati sa si-l acorde reciproc.

Structura Site-ului www.mestere.ro permite evaluarea si acordarea calificativelor doar de la Clientul, ce a propus un Proiect, catre un Mester, caruia i-a fost atribuit Proiectul respectiv si vice-versa. Acordarea calificativelor Client - Client si Mester - Mester nu este posibila.

Abatere minora – constituie incalcarea prevederilor stipulate in prezenta conventie, prin oricare din modalitatile prevazute la pct. 15 alin. (1) lit. A) si care va fi sanctionata cu acordarea de catre Operatorii Furnizorului a unui avertisment. In cazul in care Utilizatorul avertizat continua sa comita abateri, se va aplica sanctiunea prevazute la pct. 16 alin. (4) si (5);

Abatere grava – constituie incalcarea prevederilor stipulate in prezenta conventie, prin oricare din modalitatile prevazute la pct. 15 alin. (1) lit. B) si care va fi sanctionata potrivit pct. 16 alin. (6) si (7);

Spam - trimiterea masiva si/sau repetata catre Furnizor sau Utilizatorii a mesajelor, inclusiv, dar fara a se limita, comentarii, nesolicitate si care nu au legatura cu serviciile Furnizorului disponibile pe Site-ul www.mestere.ro

 

4. Raspunderea Furnizorului.

(1) Furnizorul nu va raspunde si nici nu va putea fi tinut sa raspunda pentru receptia lucrarii, calitatea lucrarii, disparitia bunurilor, furt, neprezentare a Mesterului sau a Clientului, precum si orice alte asemenea situatii apte sa produca prejudicii materiale si/sau morale, atat in ceea ce-l priveste pe Client, cat si in ceea ce-l priveste pe Mester.

(2) Furnizorul nu are calitatea de parte in raporturile juridice contractuale pe care Clientul si Mesterul le incheie ulterior acordarii Proiectului propus si publicat pe site. Fata de aceste raporturi juridice Furnizorul are calitate de tert.

(3) Raporturile juridice incheiate intre Client si Mesternu sunt opozabile Furnizorului si nu vor produce efecte juridice fata de acesta din urma.

(4) Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru conduita pe care Utilizatorii inteleg sa o aiba ulterior incheierii procedurii de acordare a Proiectului propus si publicat pe site-ul www.mestere.ro

(5) Furnizorul nu raspunde si nu garanteaza ca Mesterul detine sau nu certificarile si atestarile prevazute de legislatia romana, aceasta obligatie de minima diligenta in ceea ce priveste persoana Mesterului incumba Clientului.

(6) Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate prin defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.

(7) Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele ce fac obiectul Proiectului, Licitatiei sau al informatiilor afisate pe paginile aferente Utilizatorilor.

(8) Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea datelor publicate de catre Utilizatori pe Site-ul www.mestere.ro.

 

5. Aspecte Generale

(1) Pentru a beneficia de serviciile oferite de Furnizor, Utilizatorul este obligat sa-si creeze un cont valid pe Site-ul www.mestere.ro, urmand indicatiile publicate pe site. Acesta are dreptul de a opta pentru tipul de cont, si se obliga sa achite, in conditiile convenite cu Furnizorul, de la caz la caz remuneratia corespunzatoare cu serviciul pentru care Utlizatorul opteaza sa-i fie prestat de catre Furnizor. Tarifele percepute de Furnizor sunt prevazute in Anexa nr. 1, ce face parte integranta a prezentilor Termeni si Conditii.

(2) Ulterior inregistrarii, contul creat de Utilizator va trebui sa fie validat de catre Operatorii Furnizorului. Daca in urma verificarii de catre Operatori, se constata ca sunt respectate prevederile prezentului document, contul va fi validat. De la acest moment Utilizatorul va putea accesa toate facilitatile oferite de Furnizor prin intermediul site-ului www.mestere.ro.

(3) Un Proiect va fi creat prin completarea formularului pus la dispozitia Utilizatorului (Client), pe Site si va contine toate elementele prevazute la pct. 3 din prezentul acord.

(4) Ulterior publicarii Proiectului, in mod automat se va deschide o Licitatie, in conditiile impuse de catre Client. Acesta va fi vizibil pentru Mesteri care vor putea participa, in conditiile stipulate prin prezenta conventie, prin postarea ofertelor.

(5) La expirarea perioadei corespunzatoare desfasurarii Licitatiei, in situatia in care Clientul nu a optat pana la acel moment pentru una din ofertele publicate de Mesteri, acesta va receptiona un mesaj din partea Operatorilor Furnizorului prin care va fi notificat cu privire la existenta Licitatiei. In acest caz se va respecta procedura prevazuta la pct. 3 din prezenta conventie referitoare la desfasurarea Licitatiei.

(6) Adjudecarea de catre Mester a unui Proiect se face exclusiv in termenii si conditiile convenite decatre parti prin prezentul document.

(7) Prin trimiterea Proiectului si/sau a ofertelor spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul materialelor publicate si pentru veridicitatea informatiilor publicate pe Site-ul www.mestere.rosau comunicate Furnizorului.

(8) Prezenta sectiune se va completa corespunzator cu restul prevederilor stipulate prin Termenii si Conditiile de utilizare ale Site-ului www.mestere.ro.

(9) Serviciile oferite de catre Furnizor respecta dispozitiile Codului Civil roman, legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, si dispozitiile O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

 

6. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

(1) Furnizorul se obliga sa publice toate Proiectelecreate de catre Utilizatori prin intermediul Site-ului www.mestere.ro, care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

(2) Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Site-ului sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Proiect de catre Utilizator si datele publicate pe Site, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori ce se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Proiectul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document in vederea mentinerii pe Site.

(3) Furnizorul se obliga sa afiseze in dreptul fiecarui Utilizator, datele specifice contului sau, astfel cum acestea au fost detaliate si explicate la pct. 3 coroborat cu pct. 9 din prezentul acord.

(4) Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Site-ul www.mestere.ro va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Proiectelor sau intreruperea Licitatiilor aflate in desfasurare din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

(5) Furnizorul se obliga ca in cazul in care este incidenta situatia reglementata la pct. 6 alin. (4) sa prelungeasca automat valabilitatea conturilor, timpul selectat de Utilizator pentru desfasurarea Licitatiei, precum si orice alte termene care din cauza neintreruperii temporare a functionarii Site-ului www.mestere.ro au expirat, proportional cu durata intreruperii datorata din cauze ce exced controlului Furnizorului.

(6) Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Proiect, Licitatie, date ale conturilor inregistrate si apartinand Utilizatorilor, in cazul in care se constata ca acestea incalca,in orice mod, Termenii si Conditiile de utlizare alte Site-ului.

(7) Furnizorul are dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni din continutul Site-ului www.mestere.ro cu conditia de a nu afecta buna desfasurare a Proiectelor/Licitatiilor aflate in derulare, fara a fi necesara notificarea prealabila a Utilizatorilor.

(8) Furnizorul are dreptul de a sterge orice Proiect, Licitatie, comentariu, etc sau de a bloca conturile Utilizatorilor, in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul datelor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor Utilizatori ai Site-ului www.mestere.ro. Dispozitiile pct. 6 alin. (8) se aplica corespunzator si in cazul in care datele anterior mentionate sunt apte a afecta in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

(9) Dispozitiile pct. 6 alin. (8) se vor completa, de la caz la caz, in functie de abaterea comisa cu dispozitiile pct. 8, 16 si ale pct. 17 din prezentul acord.

(10) Furnizorul se obliga ca nu va interveni in procedura de acordare a unui Proiect/ Licitatie publicata pe Site-ul www.mestere.ro de catre Utilizator, cu exceptia prevederilor prevazute de prezentul acord, in acest sens.

(11) Furnizorul se obliga sa asigure si sa garanteze ca Proiectele publicate de catre Utilizatori vor fi acordate cu respectarea conditiile impuse si acceptate de parti prin prezentul acord.

(12) Furnizorul se obliga sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal publicate pe Site-ul www.mestere.ro de catre Utilizatori.

(13) Furnizorul are dreptul la o remuneratie corespunzatoare cu serviciile prestate in folosul Utilizatorilor, nivelul acesteia urmand a fi stabilit conform Anexei nr. 1 de mai jos.

(14) Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de beneficiarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatori.

 

7. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

(1) Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile oferite de Furnizor prin intermediul Site-ului www.mestere.ro, atata timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.

(2) Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Proiectelor, precum si pentru veridicitatea datelor publicate de acesta pe pagina aferenta lui si declara ca acestea corespund cu situatia reala si juridica a celor ce fac obiectul Proiectului si/sau Licitatiei si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

(3) Prin completarea formularului si/sau publicareaProiectului, sau a oricaror alte informatii de natura a satisface interesul real al Utilizatorului pe Site-ul www.mestere.ro, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.

(4) In afara informatiilor legate de propriul Proiect, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatie de pe Site-ul www.mestere.ro in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

(5) Utilizatorul se obliga sa nu publice in Proiect sau in orice alt camp care nu este destinat pentru a contine informatiile de contact, precum descriere, portofoliu, etc. informatii de contact sau alte asemenea date, care sunt de natura a prejudicia Furnizorul, in sensul prezentului document.

(6) Clientul are dreptul de a alege singur si neconditionat o oferta din cele publicate pe parcursul desfasurarii unei Licitatii de catre Mesteri.

(7) Utlizatorul este indreptatit la crearea unui singur cont, in baza adresei de e-mail folosita de Utilizator la momentul inregistrarii pe Site-ul www.mestere.ro. Este interzisa folosirea conturilor multiple in vederea fraudarii intereselor Furnizorului sau ale celorlalti Utilizatori inregistrati pe site.

(8) Utlizatorul se obliga sa nu publice materiale care au un continut considerat jignitor sau calomnios, care ar putea constitui acte de concurenta neloiala, care incalca drepturile de proprietatea ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului sau al oricarei alte persoane interesate, ori incalca in orice alt mod prevederile legislatiei romane in vigoare.

 

8. Verificarea/Moderarea Site-ului

(1) Verificarea/moderarea tuturor informatiilor/comentariilor/proiectelor publicate pe Site-ul www.mestere.ro de catre Operatorii Furnizorului au ca scop inlaturarea informatiilor/datelor/proiectelor incomplete si evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document.

(2) Utilizatorilor le este interzis sa publice pe site-ul www.mestere.ro materiale cu un continut considerat jignitor sau calomnios, contrar bunelor practici, vulgar si discriminatoriu. Furnizorul incearcand astfel sa ofere celorlalti Utilizatori o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Proiecte, date, informatii eronate.

(3) Nu este permisa deschiderea mai multor Licitatii pentru acelasi Proiect.

(4) Nu pot fi publicate Proiecte cu continut fals, nereal, interpretabil, si care nu respecta conditiile de forma prevazute de prezentul acord la pct. 3.

(5) Nu sunt admise spre afisare ofertele Mesterilor care contin preturi derizorii si neserioase. La stabilirea caracterului derizoriu si neserios al ofertei postate de Mester vor fi luate in calcul: nivelul pietei pentru acea categorie de Proiect, pretul actual al materialelor, statisticile Furnizorului, precum si orice alte informatii asemanatoare si relevante in materia constructiilor.

(6) Nu sunt admise spre publicare informatii de orice natura care contin informatii, date, materiale, documente, imagini, preluate din alte surse fara acordul explicit al Furnizorului.

(7) Nu pot fi publicate comentarii care contin link-uri catre alte site-uri cu continut asemanator sau care se afla in stransa legatura cu activitatile desfasurate de Furnizor pe site-ul www.mestere.ro.

(8) Este interzisa publicarea Proiectelor care nu au legatura cu domeniul de activitate vizat de Furnizor, respectiv domeniul constructiilor.

(9) Nu pot fi publicate anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

(10) Nu se admite publicarea Proiectelor sau a ofertelor care contin date de contact si care ar fi apte sa eludeze dispozitiile prezentului acord, in ceea ce priveste acordarea echitabila a unui Proiect propus.

 

9. Promovarea Proiectelor/Mesterilor

(1) Vizibilitatea Mesterilor si a Clientilor in baza de date se va face tinand cont de calificativele obtinute, rating, statistici si portofoliu.

Pe pagina dedicata unui anumit Mester, Clientului i se permite accesul la informatii ce caracterizeaza activitatea si seriozitatea respectivului Mester. Pot fi vizualizate, dar fara a se limita, informatii cu privire la:

 • Clientii Mesterului;

 • Date de contact (doar dupa achitarea tarifului prevazut in Anexa nr. 1);

 • Rating;

 • Comentarii;

 • Proiecte adjudecate;

 • Proiecte in lucru;

 • Proiecte finalizate;

 • Specializarile;

 • Aria de acoperire;

 • Portofoliu;

(2) Pe baza calificativelor va fi determinat Ratingul Mesterului. Calificativele se pot acorda doar in conditiile prevazute de pct. 3 din prezentul acord si constituie unica metoda de promovare a acestora.

Ordinea in baza de date va fi stabilita in functie de rating-ul respectivului Mester.

 

(3) Pe pagina dedicata unui anumit Client, vor fi afisate informatii ce caracterizeaza activitatea si seriozitatea respectivului Client. Pot fi vizualizate,insa fara a se limita, informatii cu privire la:

 • Mesterii cu care a colaborat Clientul;

 • Rating;

 • Comentarii;

 • Proiecte publicate;

 

(4) Pe baza calificativelor acordate va fi determinat Ratingul Clientului. Calificativele se pot acorda doar in conditiile prevazute de pct. 3 din prezentul acord si constituie metoda de promovare a proiectelor propuse de catre acestia.

Ordinea in baza de date a Proiectelor va fi stabilita in functie de rating-ul Clientului care l-a propus.

(5) Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica/sterge ratingul si comentariile publicate pe paginile dedicate Clientilor / Mesterilor in situatia in care detine suficiente argumente si dovezi ca sunt incalcate prevederile prezentului acord.

(6) Furnizorul poate fi sesizat in acest sens printr-o plangere formulata de catre un alt Utilizator care justifica un interes serios, actual, nascut si legitim. Solutionarea plangerilor formulate se vor desfasura potrivit procedurii prevazute la pct. 11.

(7) Furnizorul isi rezerva dreptul de a se autosesiza atunci cand constata ca sunt incalcate prevederile prezentului acord.

 

10. Preturi. Modalitati de plata

(1) Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt prevazute in Anexa Nr. 1, ce face parte integranta din prezentul acord.

(2) Plata se poate face prin trimiterea unui SMS cu suprataxa, prin transfer bancar sau cu card bancar.

(3) Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea formularului pus la dispozitie de catre Furnizor pe site-ul www.mestere.ro.

(4) SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre Furnizor in vederea efectuarii platii nu vor fi considerate ca plati valabile, prezumandu-se de drept ca Utilizatorul nu a achitat pretul stabilit conform cu Anexa nr. 1 a Termenilor si Conditiilor.

(5) Plata prin SMS este un instrument de plata de care Clientul se va putea folosi pentru a intra in contact direct cu un Mester, fara a fi necesara desfasurarea unei Licitatii.Odata cu efectuarea platii, Clientului i se vor pune la dispozitie datele de contact ale Mesterului pe care l-a ales.

(6) In cazul platii prin SMS, cursul de schimb este stabilit de operatorul de telefonie mobila ale carui servicii au fost utilizate pentru trimiterea SMS-ului, iar plata va fi evidentiata pe factura primita de la acesta.

(7) Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS in cazul in care plata nu a putut fi confirmata de Furnizor datorita unei culpe a Utilizatorului, constand in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor Furnizorului.

(8) Pentru plata prin transfer bancar, Utilizatorul va fi notificat in cel mult 24 de ore cu datele de identificare ale contului in care urmeaza a fi virata suma aferenta serviciilor pentru care Utilizatorul a optat, urmand a se verifica daca suma a fost virata in contul Furnizorului.

(9) In cazul in care plata nu a fost confirmata de catre Furnizor, Utilizatorului nu i se vor activa serviciile pe care le-a solicitat.

(10) Furnizorul nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi obligat la restituirea oricaror sume achitate gresit, catre terte persoane din culpa Utilizatorului.

 

11. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

(1) Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, pe Site-ul www.mestere.ro, in termen de cel mult5 zile de la data imediat urmatoarei celei dela care Utilizatorul a luat la cunostiinta sau putea sa cunoasca, cu un minim de diligenta, despreaparitiasituatiei conficluale ce face obiectul plangerii.

(2) Plangerile trebuie sa fie formulate in scris si vor putea fi inaintate catre Furnizor prin posta, e-mail sau prin completarea formularului de contact disponibil pe Site-ul www.mestere.ro.

(3) Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Site-ului www.mestere.ro care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. LUPPERTOM S.R.L. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Site-ului, despre care au cunostinta.

(4) Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului si o descrierea ampla, cu toate elementele specifice ale situatiei conflictuale ce face obiectul plangerii, precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat precum si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.

(5) Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de cel mult 5 zile lucratoare calculat din ziua imediat urmatoare primirii acestora de catre Furnizor. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.

(6) Plangerile formulate abuziv care sunt vadit neintemeiate sau sunt formulate necorespunzator, si nu sunt revizuite ulterior notificarii primite de la Furnizor, nu vor fi luate in considerare.

(7) Formularea repetata, cu rea-credinta, a plangerilor abuzive poate conduce la aplicarea uneia din sanctiunile prevazute la pct. 17 din prezentul acord.

(8) Utilizatorii se pot adresa oricand Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

12. Nota de Informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

(1) Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. LUPPERTOM S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Site-ului www.mestere.ro si/sau completarii formularelor disponibile pe site.

S.C. LUPPERTOM S.R.L. este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. .......

(2) Orice persoana care acceseaza Site-ul www.mestere.ro si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe www.mestere.ro, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. LUPPERTOM S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie.

(3) Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. LUPPERTOM S.R.L. prin intermediul www.mestere.rovor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Utilizatori Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor.

(4) Toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Site-ul www.mestere.ro vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta.

(5) In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

(6) Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

13. Modificarile prezentului document

(1) Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, cu conditia notificarii utilizatorilor care sunt inregistrati cu un cont valid pe site-ul www.mestere.ro.

(2) Notificarea anterior mentionata va consta intr-un mesaj, tip circulara, pe care Utilizatorii il vor primi in casuta de mesaje de pe site si/sau pe adresa de e-mail cu care sunt inregistrati, prin care vor fi avertizati cu privire la modificarile aduse prezentei conventii.

(3) In ceea ce-i priveste pe Utilizatorii care doar viziteaza sau acceseaza pagina www.mestere.ro si care nu se inregistreaza, modificarile sau actualizarile aduse Termenilor si Conditiilor vor produce efecte juridice de drept, fara a fi necesara parcurgerea vreunei proceduri prealabile.

 

14. Legea aplicabila. Litigii

(1) Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in prezentul act, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana in vigoare.

(2) Orice litigiu care are ca obiect o situatie conflictuala aparuta in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

(3) Conflictele ivite intre Client si Mester ca urmare a executarii necorespunzatoare, a executarii cu intarziere sau a neexecutarii in totalitate a contractelor incheiate distinct intre acestia, vor fi guvernate de legislatia corespunzatoare respectivelor raporturi juridice si nu fac obiectul prezentilor Termeni si Conditii.

 

15.Abaterile

(1) Sunt considerate abateri in sensul prezentilor Termeni si Conditii urmatoarele:

A) Abateri minore:

 • expunerea in portofoliu a unor lucrari irelevante;

 • spam;

 • crearea unor Proiecte cu continut nereal sau ilicit;

 • deschiderea mai multor Licitatii pentruacelasi Proiect;

 • crearea unor Proiecte cu caracter abuziv (caracterul abuziv va fi dovedit ulterior sesizarii Furnizorului cu o plangere pe care Utilizatorul interesat este obligat sa o formuleze)

 • formularea unor sesizari/plangeri abuzive, in mod repetat;

 • afisarea de catre Mesterilor a unor oferte ce contin preturi derizorii si neserioase;

 

 

B) Abateri grave:

 • incalcarea drepturile de proprietate intelectuala ale Furnizorului

 • postareaunor Proiecte neonorate in portofoliu sau realizate de alti Mesteri;

 • incurajarea Utilizatorilor sprepolitici si practici anticoncurentiale caresunt de natura a prejudicia Furnizorul prin evitareaachitarii sumeloraferente serviciilor Furnizorului;

 • folosirea unui limbaj neadecvat calomnios, injurios sau vulgar;

 • discriminare in orice forma posibila;

 • reclama catre alte site-uri,societati comerciale, produse, etc fara acordul explicit alFurnizorului;

 • distribuirea materialelor, imaginilor, codului sursa, conceptelor, ideilor sau a oricaror alte documente si/sau informatii publicatepe Site-ul www.mestere.ro catre terti fara acordul scris al Furnizorului

 • copierea, reproducerea precum si orice alte forme de exploatare ale uneia sau mai multor parti compenente ale site-ului;

 • alterarea, accesarea, modificareasite-uluiprintehnologii informatice ilicite si neaprobate de Furnizor;

 • utilizarea de metode, programe abuzive, script-uri sau alte asemenea apte sa modifice calificativele, comentariile, Proiectele, Licitatiile, etc apartinand Utilizatorilor.

(2) Dispozitiile prezentei sectiuni se vor completa cu pct. 6, 7 si 8 din prezentul acord.

 

16.Sanctiunile aplicabile

(1) Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Utilizatori, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:

 • sa modifice partial materialul si/sau documentul publicat pe site si care incalca prevederile prezentilor Termeni si Conditii, in masura in care acest lucru este posibil. In caz contrar respectivul material va fi sters de pe site.

 • sa intrerupa continuitatea unei Licitatii care nu intruneste conditiile prevazute de prezentul acord;

 • sa intrerupa temporar accesul Utilizatorului la contul sau;

 • sa intrerupa pe termen nelimitat accesul Utilizatorului la contul sau;

 • sa intrerupa permanent accesul Utilizatorului la contul sau;

 • sa stearga contul cu care un Utilizator este inregistrat;

(2) In cazul incalcarilor grave si repetate ale prezentei conventii si a legilor in vigoare Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele aferente serviciilor oferite de Furnizor.

(3) Pentru savarsirea unei abateri minore, Utilizatorul in culpa va primi un avertisment din partea unui operator al Furnizorului.

(4) La doua avertismente primite, contul respectivului Utilizator va fi blocat temporar, pe o perioada de 5 zile. Pentru a reactiva contul blocat, Utilizatorul va trebui sa contacteze un Operator al Furnizorului. Cazul va fi analizat si in termen de cel mult 5 zilelucratoare, de la primirea reclamatiei si/sau sesizarii, Utilizatorului ii va fi comunicata decizia Furnizorului, cu privire la deblocarea contului.

(5) La urmatoarea abatere minora savarsita, Utilizatorul va primi un avertisment si contul va fi blocat permanent faraposibilitatea de a se adresa Furnizorului in vederea deblocarii.

(6) In cazul savarisirii unei abateri grave, Utilizatorul va fi notificat de catre Furnizor cu mentiuneaca urmeaza a i seblocacontul pe o perioada nedeterminata. In vederea deblocarii contului, Utilizatorul va trebui sa contacteze un Operator al Furnizorului. Cazul va fi analizat si in termen de cel mult 5zile lucratoare de la primireareclamatieisi/sau sesizarii, Utlizatorului ii va fi comunicate decizia Furnizorului, cu privire la deblocarea contului.

(7) La urmatoareaabatere grava savarsita, Utilizatorul va primi un avertisment in acest sens, iar contul va fi blocat permanent, faraposibilitatea de a se adresa Furnizorului in vederea deblocarii.